Classes particulars teòriques a l'estudi per adquirir nous coneixements, resoldre dubtes o  o reforçar coneixements ja adquirits però una mica oblidats...